český výrobek
flash
Titulní stránka | Kontakty | O firmě | Technická knihovna | Montáže a stavební práce | Návody, rady, časté dotazy | Reference | Poptávkový formulář

Montáže a stavební práce

Montáž je po kvalitní výrobě druhou polovinou úspěchu celého díla. Spokojenost zákazníka je pro nás na prvním místě. Proto lpíme i na zpětné vazbě od koncových zákazníků při vyhodnocování této etapy. Děkujeme za kladné ,ale i záporné ohlasy. Jsou pro nás dalším vodítkem k vylepšování kvality poskytovaných služeb. Potřebné kontakty naleznete na smlouvě o dílo,protokolech o předání a převzetí díla nebo na webových stránkách.

1) Plánování montáže.
Přesné termíny nástupu na montáž vám sdělíme cca 3-5 dní před montáží. Termíny ovlivňuje nejen výroba a kapacity firmy ale i přesné dodržení termínů dodání materiálů od subdodavatelů.

2) Demontáž
Demontáží se rozumí vybourání případných stávajících prvků ze stavby, Jedná se o hrubou práci pomocí pil na dřevo, páčidel a sekáčů. Demontáž je prováděna s ohledem na eliminaci poškození stávajícího ostění. Je nutno však upozornit, že u starých a zvětralých omítek to je někdy nemožný úkol. Zednické zapravení uvede ostění zpět do

3) Montáž.
V dohodnutém termínu montáže se dostaví montážní pracovníci. Vedoucí montér se s Vámi dohodne na přesném postupu prací. U novostaveb je to zpravidla upřesnění rozmístění prvků, určení montážních výšek (čistá nula ) apod. Poté montážní otvor vyčistíme od nežádoucích nečistot a vložíme do něj nový rám, který vyvážíme a ukotvíme. Do ukotveného rámu nasadíme křídla a celý prvek utěsníme montážní pěnou popř. provedeme kompletní připojovací spáru moderním způsobem (systém parotěsných a paropropustných pásek). Montáž je dokončena seřízením kování. Nakonec provedeme montáž venkovních parapetů (pokud jsou součástí dodávky).

4) Zednické zapravení.
V případě, že zákazník požaduje zednické zapravení a toto je součástí smlouvy o dílo, provádíme tyto práce ihned po ukončení nebo již během montáže. Jedná se vždy o zednické zapravení vnitřního ostění. Zednické zapravení venkovní ostění provádíme na objednávku po montáži (dle ceníku a technické specifikace).

5) Úklid.
Standardně vyneseme vzniklou stavební suť a vybourané okna a dveře před dům. Následně provedeme hrubý úklid (všichni naši montážní pracovníci jsou vybaveni smetákem, lopatkou a průmyslovým vysavačem).

6) Likvidace odpadu.
Pokud je součástí dodávky odvoz starých oken a dveří tak ho naložíme do auta, odvezeme a necháme zlikvidovat specializované firmě, která se zabývá likvidací odpadu.

7) Předání díla.
Vedoucí montážní skupiny Vás seznámí s obsluhou namontovaných prvků a vyzkouší funkčnost kování. Po optické kontrole je Vám předán návod k obsluze se záručním listem. Podpisem protokolu o předání prací je Vám dílo předáno.

8) Příslušenství a doplňkový sortiment.
Součásti dodávky jako jsou žaluzie, sítě proti hmyzu, interiérové parapety apod. montují naši specialisté na doplňky do 10 pracovních dnů. Jedná se o čistou a hodně pečlivou práci, která Vás omezí jen minimálně. Dodatečná montáž se provádí především s ohledem na možnost zašpinění či poškození doplňků až po úplném dokončení zednických a úklidových prací.