český výrobek
flash
Titulní stránka | Kontakty | O firmě | Technická knihovna | Montáže a stavební práce | Návody, rady, časté dotazy | Reference | Poptávkový formulář

Hliníková okna, dveře

MB-45 bez tepelné izolace

MB-45 bez tepelné izolace

Okenno-dveřní systém bez tepelné izolace MB-45 je moderní hliníkový systém sloužící ke konstrukci vnitřní nebo venkovní zástavby, které nevyžadují tepelnou izolaci např. různé druhy dělících stěn, okna, dveře (ručně i automaticky posuvné dveře), kyvadlové dveře, pokladní přepážky, výkladní skříně, vitríny a různé prostorové konstrukce.

Konstrukční hloubka profilů oken je 45mm (zárubeň), 54mm (křídlo), a dveří shodně 45mm (zárubeň i křídlo). Výsledkem je efekt jednolitého povrchu z vnější strany po zavření (u oken) a lícování povrchu křídel a rámu (u dveří). Tvar profilů dovoluje získat protažené a odolné konstrukce oken a dveří. Důležitou vlastností systému MB-45 je možnost ohýbání profilů mj. zárubní, křídel a příček, což umožňuje zhotovit různé druhy oblouků nebo obloukových konstrukcí.

Těsnost je zajištěna díky využití speciálních těsnění ze syntetického kaučuku EPDM, které zaručují odolnost proti stárnutí při dlouhodobém provozu. V systému lze použít dymotěsné dveře MB-45D a je kompatibilní se systémy s tepelnou izolací MB-60 a MB-70. Univerzálnost systému dále umožňuje zvolit mezi několika variantami řešení různých konstrukčních detailů např. utěsnění dolního křídla dveří, těsnění posuvných a kyvadlových dveří, tvaru zasklívacích lišt, tvaru a výšky dveřních práhů. Rozsah sklení je 2 - 34 mm v křídlech oken a 2 - 25 mm ve fixních oknech a křídlech dveří.

Systém oken a dveří s tepelnou izolací MB-59S

Systém oken a dveří s tepelnou izolací MB-59S

Systém MB-59S slouží k provádění vnějších staveb s požadavky na tepelnou a zvukovou izolaci, např. různé typy oken, dveří, větrolamů, vitrín a plošných konstrukcí. Konstrukční hloubka profilů oken je 50 mm pro rámy a 59 mm pro křídla. Konstrukční hloubka profilů dveří je jak pro rámy tak pro křídla 50 mm. Tímto získáme lícování křídel s rámem jak z vnější, tak z vnitřní strany.

Skoro všechny okenní a dveřní profily mají tříkomorovou konstrukci, kde střední komora slouží jako izolační komora mezi izolačními vložkami. Díky tomuto řešení se podařilo získat štíhlé, ekonomické a pevné profily. Systém spojení pomocí izolační vložky dovoluje použití dvoukomorových profilů – jiných vevnitř a jiných vně pláště. V systému jsou použity profilované tepelné vložky ve tvaru „omega“ z materiálu polyamid zpevněného skleněným vláknem. Tvar vložek zvyšuje tuhost profilů v porovnání k plochým vložkám a usnadňuje odvodnění profilů.

Součinitel prostupu tepla Uf od 2,25 W/m2K u oken a od 2,58 W/m2K u dveří. Použité výplně mohou mít tloušťku 4 - 40 mm v křídlech oken a 4 - 31 mm ve dveřích, vitrínách a pevných oknech.

Jednou ze základních výhod systému MB-59S je volnost ve výběru kování a způsobu jejich montáže. Konstrukce profilů díky použitým speciálním drážkám dovoluje bez opracování připevňovat různé typy závěsů, pantů a zámků. Dveře mohou být vybaveny tradičními panty.

Profily jsou přizpůsobeny pro obvodová kování a spoje shodné se standardy EURO. Konstrukce profilů díky použitým speciálním drážkám dovoluje bez opracování připevňovat různé typy závěsů, pantů a zámků.

Předností prezentované konstrukce je také možnost ohýbání profilů, provedení různých druhů oblouků a obloukových konstrukcí.

Hliníková okna a dveře MB 60

Hliníková okna a dveře MB 60

Systém hliníkových oken a dveří s tepelnou izolací. Moderní systém hliníkových oken a dveří s tepelnou izolací MB-60 se používá ke konstrukci tepelně a zvukově izolovaných částí venkovní zástavby např. různé druhy oken, dveří, výkladních skříň, prostorových konstrukcí apod.

Profily mají tříkomorovou stavbu. Konstrukční hloubka profilů okna činí 60mm (zárubeň) a 69mm (křídlo), u dveří pak 60 mm (zárubeň i křídlo). Toto provedení vytváří jednolitou plochu z venkovní strany po uzavření v případě oken, a slícovaný efekt povrchu křídel a zárubně v případě dveří. Tvar profilů dovoluje získat protažené a odolné konstrukce oken a dveří. Profily je možné ohýbat mj. zárubně, křídla a příčky, což umožňuje zhotovit různé druhy obloukových konstrukcí.

Součinitel prostupu tepla Uf = 2,0 - 3,2W/m2*K dle EN ISO 10077 v závislosti na použitých profilech a příslušenství. V systému jsou použity profilované tepelné můstky tvaru omega o šíři 24 mm (okna) a 14 mm (dveře) z polyamidu zesílené skleněným vláknem. Tvar můstků zvyšuje pevnost profilů a usnadňuje jejich odvodnění, což zajišťuje správnou tepelnou izolaci v jakýchkoli atmosférických podmínkách. Těsnění z EPDM zaručuje dobrou termickou izolaci křídel dveří, a také nepropustnost průniku vody a vzduchu.

Charakteristickou vlastností systému je jeho přesná návaznost na okeno-dveřní systém MB-45 a MB-70. Tato konstrukce umožňuje použít mnoho kompatibilních dílů v těchto systémech - zasklívací lišt, rohovníků, těsnících lišt, přimykavých těsnění, společných kování, zámků, pantů, a také mnoha totožných technologických procesů jako je kolíkováni příček, lepení rohovníků, atd. Výsledkem je téměř identický vzhled konečných konstrukcí.

Hliníkové okna a dveře se zvýšenou tepelnou izolací MB-70 HI

Hliníkové okna a dveře se zvýšenou tepelnou izolací MB-70 HI Hliníkové okna a dveře se zvýšenou tepelnou izolací MB-70 HI detail

Hliníkové okna a dveře systému MB-70 HI nabízí nejvyšší standard pro výrobu stavebních výplní s požadavky na vysokou tepelnou izolaci. Dosahuje vynikajících hodnot - součinitel prostupu tepla Uf = 1,11 - 2,3 W/(m2*K) v závislosti na použitých profilech a příslušenství.

Kromě standardních verzí oken je možné vyrábět např. okna se skrytým křídlem MB-70US HI nebo studeno-teplou fasádu z oken MB-70CW HI.

Tepelná izolační schopnost tohoto systému je podstatně větší než u základních systémů. Je to dáno kombinací tepelných můstků a speciálních izolačních vložek v centrální izolační komoře. Tyto vložky díky nízké hodnotě součinitele prostupu tepla snižují proudění tepla přes tuto komoru. Centrální poloha vložek taktéž omezuje konvekci a tepelné záření.

Hliníkové okna a dveře systému MB-70HI podobně jako v případě základního systému MB-70 mohou být využívány jak v individuální zástavbě, tak i v hliníkových fasádách, v případech použití jako výplň sloupo-příčkové stěny je nejvhodnější spojení s fasádním systémem se zvýšenou tepelnou izolací MB-SR50HI.

Studeno-teplá fasáda z oken MB-70 CW

Studeno-teplá fasáda z oken MB-70 CW

Využívá systém konstrukce oken o zvýšené tepelné izolaci MB-70. Slouží ke stavbě vnějších plášťů železobetonových nebo zděných konstrukcí s okenními otvory.

U fasády tohoto typu jsou dvě oblasti, tzv. „studená” a „teplá”. „Teplou” oblastí jsou tepelně izolovaná okna montovaná v okenních otvorech před lícem fasády. „Studenou” oblastí jsou meziokenní pásy chránící konstrukci a tepelnou izolaci (např.minerální vlnu) před atmosférickými vlivy.

Použití tohoto systému značně zkracuje dobu stavby z důvodu možnosti „uzavření” okenních otvorů před provedením meziokenních pasů a vnější fasády.

Konstrukce MB-70CW je charakteristická velmi dobrou tepelnou a akustickou izolací (rámcová skupina 1), splňuje také estetické požadavky tohoto typu fasád tzn. při pohledu z vnějšku není viditelný rozdíl ve vzhledu oblastí „studených” a „teplých” a mezi pevnými a otevíranými prvky. Pásy viditelných hliníkových profilů při pohledu z vnější strany jsou výjimečně úzké, jejich šíře je 78,5 mm, díky tomu konstrukce působí lehkým a štíhlým dojmem.

Avantis 55

Vysoce výkonný tříkomorový systém s tepelnou izolací na okna a dveře modulárního konceptu Eurosystem. Jedná se o úplné řešení pro komerční, obytné i průmyslové projekty.

Tepelná izolace pomocí 25mm dlouhých polyamidových pásků tvaru omega vyztužených sklolaminátovými vlákny.

Stavební hloubka rámu: 55 mm
Stavební hloubka křídla: 65 mm
Max.tloušťka zasklení: 49,5 mm

Tepelná izolace:
2,3 w/m2K < Uf < 2,8 W/m2K (EN ISO 10077-2)

Nesplňuje ČSN EN 73 05 40

Výsledky testů:
4 (EN 12207); 9A (EN 12208); C5 (EN 12210)

Odolnost vzduch-voda-vítr:
PA3/4; PEE/E1500; PV3/C4 (STS 52);
600 Pa (EN 12207); 1500 Pa (EN 12208); 1600 Pa, bezpečnost 2400 Pa (EN 12210)

Akustická izolace:
Rw (C;Ctr) = 40 (-2;-4) dB (44.2/15/10) (EN ISO 717 – EN 20140)

Odolnost proti vloupání:
třída 2 (ENV 167 - 1630)
Číslo certifikátu: TZÚS 080-000866

Confort 50

Vysoce výkonný dvoukomorový systém s tepelnou izolací na okna a dveře modulárního konceptu Eurosystem. Systém představuje úplné řešení pro projekty novostaveb i rekonstrukcí. Velmi dobrá izolační schopnost při zachování minimální ceny.

Tepelná izolace pomocí 25mm dlouhých polyamidových pásků tvaru omega vyztužených sklolaminátovými vlákny.

Stavební hloubka rámu: 50 mm
Stavební hloubka křídla: 60 mm
Max.tloušťka zasklení: 44,5 mm

Tepelná izolace:
2,3 w/m2K < Uf < 2,8 W/m2K (EN ISO 10077-2)

Nesplňuje ČSN EN 73 05 40

Certifikát: TZÚS 080-000860

Výsledky testů:
AEV: 4 (EN 12207); 9A (EN 12208); C5 (EN 12210)
Rw (C; Ctr) = 41 (-1;-3) dB (44.2/20/64.2) (EN ISO 717-1 / EN 20 140-2)

Excellence 65


Tříkomorový systém oken a dveří s tepelnou izolací modulárního konceptu Eurosystem zajišťující vysoký standard stability a tepelné izolace.

Tepelná izolace pomocí 25mm dlouhých polyamidových pásků tvaru omega vyztužených sklolaminátovými vlákny.

Stavební hloubka rámu: 65 mm
Stavební hloubka křídla: 75 mm
Max.tloušťka zasklení: 59,5 mm

Tepelná izolace:
Uf = kombinace profi lů s hodnotami od 2,2 do 2,7 W/m2K.

Nesplňuje ČSN EN 73 05 40

Výsledky testů:
4 (EN 12207); E1200 (EN 12208); C5 (EN 12210)
Rw (C;Ctr) = 44 dB (11,5GH/20(SF6) / 9,5GH) (EN ISO 717)

Číslo certifi kátu: TZÚS 080-000456

Excellence 65 SF

Tříkomorový systém oken a dveří s tepelnou izolací modulárního konceptu Eurosystem vycházející ze základní verze systému Excellence 65 a zajišťující nadstandardní úroveň bezpečnosti.

Tepelná izolace pomocí 25mm dlouhých polyamidových pásků tvaru omega vyztužených sklolaminátovými vlákny.

  • robustní systém odolávající i odhodlaným vetřelcům
  • uzavřené zasklívací lišty zabraňující vyskočení při nárazu
  • v kombinaci s bezpečnostním sklem, kováním a vícebodovým zamykáním zajišťuje perfektní odolnost

Stavební hloubka rámu: 65 mm
Stavební hloubka křídla: 75 mm
Max.tloušťka zasklení: 49 mm

Tepelná izolace:
Uf = kombinace profi lů s hodnotami od 2,2 do 2,7 W/m2K.

Nevyhovuje ČSN EN 730540

Třída bezpečnosti:
ENV 1627 - 1630 třída 3

Excellence 75 SI

Nejvýkonnější tříkomorový systém s tepelnou izolací na okna a dveře modulárního konceptu Eurosystem. Umožňuje tvorbu rozměrných prvků, komplexních struktur a velkých ploch s maximálním prostupem světla.Vysoká tepelná izolace je zajištěna pomocí 35mm dlouhých polyamidových pásků tvaru omega, vyztužených sklolaminátovými vlákny, pomocí speciálního zasklívacího těsnění, centrálního komorového těsnění a polyetylénové tepelné vložky.

Stavební hloubka rámu: 75 mm
Stavební hloubka křídla: 85 mm
Max.tloušťka zasklení: 67 mm

Tepelná izolace:
Uf od 1,6 do 2,0 W/m2K

Odpovídá ČSN 73 05 40 !

Odolnost vzduch-voda-vítr:
AEV: 4 (EN 12207); C5 (EN 12210); E 1050 (EN 12208)

Akustická izolace:
Rw (C;Ctr) = 42(-1;-4) dB (9GH/16 (Argon)/8) (EN ISO 717/1-EN 20 140-2)

Certifikát TZÚS: č. 080-010053

Plaisance 50

Jednokomorový systém modulárního konceptu Eurosystem, bez tepelné izolace, pro vysoce výkonná hliníková okna, dveře a příčky. Plaisance 50 představuje úplné řešení pro komerční, obytné i průmyslové projekty.

Bez přerušeného tepelného mostu

Vhodný pro použití do interieru – zejména na dělící stěny, příčky , konstrukce.

Stavební hloubka rámu: 50 mm
Stavební hloubka křídla: 60 mm
Max.tloušťka zasklení: 34,5 mm

Výsledky testů:
AEV: 4 (EN 12207); E750 (EN 12208); A5 (EN 12210)
Rw (C; Ctr) = 40 (-2;-4) dB (44.2/12/10) (EN ISO 717-1/EN 20 140-2)

Číslo certifikátu: TZÚS 080-000863